IEalert

Budowa linii tramwajowej w rejonie ul. Banacha postępuje

21.12.2020

"Trwa budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową. Inwestycja potrwa dwa lata, a w tym czasie mieszkańcy będą musieli się liczyć ze sporymi uciążliwościami i utrudnieniami w ruchu.

- Pierwszy etap prac trudno nazwać widowiskowym, ale jest to faza konieczna, żeby móc przystąpić do robót zasadniczych: budowane są objazdy, prowadzone są prace rozbiórkowe i wstępne sondażowe badania archeologiczne, przekładane są podziemne sieci uzbrojenia terenu. Od niedawna prowadzone są wykopy fundamentów pod segmenty konstrukcji betonowej, tzw. wanny, którą linia poprowadzona będzie pomiędzy ulicami Kuźnica Kołłątajowska a Banacha. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków - podkreślają w ZIM.

W ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej do wycinki drzew przeznaczono wyłącznie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowo-tramwajowym i ograniczono ją do niezbędnego minimum. Aby zrealizować przedsięwzięcie, zostanie w sumie usuniętych 3477 sztuk roślin drzewiastych (liściastych oraz iglastych).

Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę przedsięwzięcia i kolizje z wieloma sieciami technicznymi, nasadzenia drzew na terenie inwestycji nie mogą zostać zrealizowane w stosunku 1:1. Mimo tego i tak w granicach inwestycji zaprojektowano nasadzenia drzew w ilości 2680 sztuk, a brakujące 797 sztuk zostaną posadzone w ramach nasadzeń zastępczych na działkach należących do Gminy Miejskiej Kraków."


www.gazetakrakowska.pl

Polecamy

Używamy Cookies